tirsdag 21. april 2009

Skisser til butikkinteriør. Blyant og PhotoshopfargingHva kjennetegner en skissetegner?

En god skissetegner kan på korte frister levere tegninger som gir en god forståelse av ide og visualisering. En skisse skal være innbydende og hjelpe for eksempel et reklamebyrå til innsalg av en ide. En skisse skal ikke ha en så særegen strek at det kommer i veien for hvordan man forestiller seg ideen løst som fotografi eller film.

De elementene tegneren legger inn for å livne opp skissen må ikke komme i veien for kommunikasjonen, og bør begreses så mye som mulig så kundene ikke henger seg opp i unødvendige detaljer.

Skissetegneren må ha forståelse for film og kamerafunksjoner, og kunne se for seg ulike vinkler og utsnitt.

Skissetegnerens kunder har ulike behov, så første bud er å lytte til kunden og sette seg inn i hva som er målet for skisseoppdraget

Hilsen Tor Edvin Strøm

Skisser i blyant og aquarell på foto
Annonseskisser i blyant med skravering og Photoshopfarging
Annonseskisser i ren blyantstrek og Photoshopfarging


Storyboard i blyant farget i Photoshop


Storyboard i bare blyant